θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Σχηματισμός Αορίστου Β' 
1954, 1989, 1991 (Τράπεζα Θεμάτων)
1953, 1983, 1986 (Τράπεζα Θεμάτων)
1956, 1993, 1995 (Τράπεζα Θεμάτων)


1951, 1982 (Τράπεζα Θεμάτων)

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

1909, 1915 (Τράπεζα Θεμάτων)
1912 (Τράπεζα Θεμάτων)
Η παράγραφος: τα μέρη της
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Μυκηναϊκός Πολιτισμός

1908, 1911, 1917 (Τράπεζα Θεμάτων)
1904, 1905, 1907 (Τράπεζα Θεμάτων)
Αίγυπτος
Ετοίμασα τις ερωτήσεις που προκύπτουν από τη Τράπεζα των θεμάτων της Α΄Λυκείου σχετικά με το κεφάλαιο της Αιγύπτου για την ιστορία του Αρχαίου Κόσμου της Α' Λυκείου.Ταυτόχρονα, εντόπισα και κάποια σύντομης διάρκειας βίντεο από το Youtube για την αρχαία Αίγυπτο σε 3D animation (τα περισσότερα), τα οποία αξίζει τον κόπο να δείτε.