θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Το νέο μοντέλο απασχόλησης - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.

Αριστοτέλης - Εισαγωγή: Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.

Το μέλλον της εργασίας - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.
Ο εργαζόμενος του μέλλοντος - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.

Μόνιμη εργασία τέλος! - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.

Η εργασία την εποχή των ρομπότ - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Η επίδραση της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.

Η ανεργία ως πηγή αντικοινωνικών συμπεριφορών και ο ρόλος του σχολείου - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.


Η φράση "αντικοινωνικών συμπεριφορών" (αντί: "αντικοινωνικής συμπεριφοράς") του ψευδότιτλου δεν με βρίσκει και πολύ σύμφωνο, ωστόσο το μεταφέρω αυτούσιο.


Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού - ΓΛΩΣΣΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.