θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Το εξαρτημένο απαρέμφατο

Σχηματισμός Ενεστώτα & Παρατατικού

Διάκριση ουσιαστικών Γ' κλίσηςΤα Μέρη του Λόγου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας


Αναφορικές προσδιοριστικές προτάσειςΑναφορικές επιρρηματικές προτάσεις
 

 

Χρονικές προτάσεις


Τελικές προτάσεις

Συμπερασματικές προτάσειςΠλάγιες Ερωτηματικές προτάσεις
Ενδοιαστικές προτάσεις

Ξενοφών "Ελληνικά" Β' 4 §§ 18 - 23, μετάφραση
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 506 - 525: Τράπεζα Θεμάτων

Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 450 - 468: Τράπεζα Θεμάτων

Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 491 - 507: Τράπεζα Θεμάτων

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Θουκυδίδης "Ιστοριών" Α' Λυκείου, Γ' 78: Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις

Ξενοφών "Ελληνικά" Α' Λυκείου, Β' 1 §§ 30 - 32: Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις

Ξενοφών "Ελληνικά" Α' Λυκείου Β'1, §§ 28 - 29: Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις


Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 458 - 472: Τράπεζα Θεμάτων

Λυσίας "Υπέρ Μαντιθέου" Β' Λυκείου, §§ 20 - 21: Τράπεζα Θεμάτων
Λυσίας "Υπέρ Μαντιθέου" Β' Λυκείου: §§ 18 - 19 - Τράπεζα Θεμάτων

Λυσίας "Υπέρ Μαντιθέου" Β' Λυκείου, §§ 16 - 17: Τράπεζα Θεμάτων
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Θουκυδίδης "Ιστοριών" Α' Λυκείου: Γ' 76 - 77 - Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις

Θουκυδίδης "Ιστοριών" Α' Λυκείου: Γ' 75 - Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις

Θουκυδίδης "Ιστοριών" Α' Λυκείου: Γ' 74 - Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις


Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Θουκυδίδης "Ιστοριών" Α' Λυκείου: Γ' 71 - 72 | Τράπεζα Θεμάτων - Λεξιλογικές ασκήσεις
Θουκυδίδης "Ιστοριών" Α' Λυκείου: Γ' 70 1 - 5 & 3 - 6 - Τράπεζα Θεμάτων - Λεξιλογικές ασκήσεις


Ξενοφών "Ελληνικά" Α' Λυκείου: Β' 1, §§ 16 - 19 - Τράπεζα Θεμάτων, Λεξιλογικές Ασκήσεις


Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Λυσίας "Υπέρ Μαντιθέου" - Τράπεζα Θεμάτων: §§ 12 - 13

Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α' Λυκείου - Θουκυδίδης "Ιστορίαι" - Εισαγωγή - Τράπεζα Θεμάτων: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Α΄Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Αρχαϊκή Εποχή: Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Από κεκτημένη ταχύτητα, σε αρκετές αναρτήσεις μου από την Τράπεζα Θεμάτων, σε διάφορα μαθήματα της Α' & Β΄Λυκείου, επαναλαμβάνω πολλάκις μερικά θέματα που δεν διέγραψα. Τώρα, στις αναρτήσεις με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις έχω κάνει την "εκκαθάριση" και κάποιες άλλες μικροδιορθώσεις (ερώτηση ανοικτού τύπου "μπερδεμένη" σε ερωτήσεις κλειστού τύπου). Επίσης, πρόσεξα τυχόν εκφραστικά λάθη που προέκυπταν από την αντιγραφή των απαντήσεων από το σχολικό βιβλίο. Ελπίζω να είναι άρτια εργασία...

Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων : στίχοι 280 - 294

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - 1ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Μυκηναϊκός πολιτισμός: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Αίγυπτος: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου Κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - 1ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις & Απαντήσεις