θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες"

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Η προέλευση της τέχνης"

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Η κατασκευή της πραγματικότητας των ειδήσεων"

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π. - "Η εξουσία του λόγου της τηλεόρασης"

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π. - "Η δεοντολογία υπάρχει, την έχω συναντήσει..."

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π. - "Η βραδύτητα"

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Η ανεργία στον αναπτυσσόμενο κόσμο"

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Η εποχή της βραδύτητας"

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επανάσταση στην επικοινωνία

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Γλώσσα και διαφυλικές σχέσεις

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Υποθετική Μετοχή

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Εναντιωματική Μετοχή

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Τελική Μετοχή

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Τροπική Μετοχή

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Χρονική Μετοχή

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Κατηγορηματική Μετοχή

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής: Η Επιθετική ΜετοχήΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Η εύκολη κριτική στην τηλεόραση είναι η δύσκολη κριτική στον Τύπο