θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας / 6

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας / 5

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας / 4

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας / 3

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας / 2

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας / 1