θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Αιγός ποταμοί: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο στα Αρχαία Ελληνικά της Α' Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.
Πρόκειται για ένα σενάριο που δημιούργησα στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου Τ.Π.Ε. Β' επιπέδου για φιλολόγους (ΠΕ02) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014 - 2015. Εννοείται ότι οποιοσδήποτε συνάδελφος μπορεί να  χρησιμοποιήσει αυτό το σενάριο είτε αυτούσιο είτε με αλλαγές, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις δικές του επιθυμίες.