θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Home: ένα ντοκιμαντέρ για το "σπίτι" όλων των ανθρώπων
Μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι -αν όχι το καλύτερο- ένα από τα πιο καλά και ποιοτικά ντοκιμαντέρ που έχω δει για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. Χρειάστηκαν γυρίσματα σχεδόν δύο έτων σε δεκάδες χώρες με τη χρήση καμερών υψηλής τεχνολογίας και εναέριες λήψεις. Πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει για να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας είτε στα πλαίσια ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είτε οποιασδήποτε άλλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.