θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Διόδωρος ο Σικελός και Αιγός ποταμοί

Πέρα από τον Ξενοφώντα, για τα γεγονότα των Αιγός ποταμών γράφει κι άλλος ένας ιστορικός, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.). Προσπαθήσετε να αντλήσετε από το παρακάτω κείμενο (ΝΑΙ! είναι στα αρχαία ελληνικά!) όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και να τις συγκρίνετε με αυτές του Ξενοφώντα. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: