θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Θουκυδίδης "Ιστορίαι" §§ 70 - 83, Ερμηνευτικές ερωτήσεις κριτηρίων αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: