θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών (γ' Λυκείου): Αντιφών "Περί του Ηρωίδου φόνου" §§ 74-75Δεν υπάρχουν σχόλια: