θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" Γ΄Λυκείου: Εισαγωγή, Ερωτήσεις & Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: