θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου: Εισαγωγή Σωκράτη & Πλάτωνα: Ερωτήσεις Κ.Ε.Ε. & Απαντήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια: