θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Πλάτωνας "Πρωταγόρας" (Γ' Λυκείου) - Εισαγωγή: Δομή του Β'. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου


Δεν υπάρχουν σχόλια: