θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου: Πλάτωνας "Πολιτεία - Εισαγωγή: Ερωτήσεις & Απαντήσεις κριτηρίων αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.






Δεν υπάρχουν σχόλια: