θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Corfu Nightscapes - The Siege of Corfu 1716, Vivaldi Juditha Triumphans

Το δημιούργημα αυτό του Βασίλη Μεταλληνού αναφέρεται στην επική νίκη των βενετικών και ελληνικών δυνάμεων κατά των Οθωμανών κατά την πολιορκία της Κέρκυρας από τους τελευταίους, το καλοκαίρι του 1716..
.


Δεν υπάρχουν σχόλια: