θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Pass The Salt (Μια πρωτότυπη και υγιής αντίδραση στην κατάχρηση του κινητού!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: