θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου - Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση. Σημειώσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια: