θερμή παράκληση

Execute the law time's so short
execute the state execute the things you hate
Violence for them who shoot you dead
get you to the right get a gun 'n' hold it tight

Deus Ex Machina - "Execute"

Mi She'mamin Lo Mefached
Αυτοί που πιστεύουν, δεν φοβούνται

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου Ο.Π.Α.Σ.: Το εργατικό κίνημα - παραθέματα για αξιολόγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: